Krokstrand

Tilgjengelighet: bil, parkering 7 meter fra vannet før/etter normal badesesong. Ca 100 meter å gå i normal badesesong.

Hva: sandbunn, ørliten vegg litt nordover, store steiner rundt moloen

Liv: flatfisk (bl.a. Piggvar), og en STOR torsk sett 27.12.11

Stort sett sand og atter sand. Men mye eremittkreps, sjøstjerner, og mye flatfisk, derav navnet «Flyndrebakken» eller Flatland fra moloen og nordover bukta. Stein/svaberg som raskt dykker ned i sandbunn inne ved land på begge sider av stranda.