Kjøvangen

Tilgjengelighet: bil; parkering ca 50 meter fra vannet

Hva: sandbunn, svaberg, vegg(er)

Liv: flatfisk (SnorkelP-rødspette-rekord), berggylte, torsk

Sandbunn inne ved land, litt lenger ut er det svaberg som stikker opp av sanden. Flott vegg som starter på ca 8 meter og fortsetter i trappetrinn nedover i dypet… Stein/svaberg om går ned i sandbunn inne ved land på begge sider av stranda.