Hulvika

Tilgjengelighet: bil, parkering ca 100 – 200 meter fra vannet.

Hva: Bukta: sandbunn i midten, vegg/steinrøys utover på østsiden, vegg utover på vestsiden. Odden: svaberg, liten vegg ca 20 meter rett ut for spissen av odden

Liv: hummer, blåstål, berggylte, leppefisk, blåskjell

Litt kjedelig inne i bukta, men fine formasjoner og mye liv rundt/utenfor odden og inn i den lille bukta på vestsiden. Sandbunn «på dypet» og videre vest/nordover. Forøvrig stein/svaberg som går ned i sandbunn inne ved land..